Nyitó oldal Új Fontos

   R!

Stories

Média Szolgáltatások Gyógyszervíz Írásaim Kapcsolat
 

 

  A hozott és szerzett ...

  Nyelvében él...

  Doctor Who

 

                                    

 

 

vissza >>

                                                       

A HOZOTT ÉS A SZERZETT KÉPESSÉGEKRŐL

   Számomra egyre zavaróbbá válik az a tény, hogy az emberek a spiritualitást illetően olyan szavakkal dobálóznak, amelyek jelentésével nincsenek tisztában, és ezzel komolyan sértik az univerzum törvényeit.

 Félreértés ne essék, nem akarok felelősségre vonni senkit, de a dilettantizmus még egyetlen szakmának sem tett jót. Egy olyan területen pedig, amely eleve komoly kételkedést vált ki tömegekben, különösen fontos a pontos fogalmazás.

Ezen írásom a teljesség igénye nélkül ad némi betekintést és eligazítást a misztikum, az okkultizmus világába.

 Mindjárt az elején tisztázzuk mit is jelent az ezotéria, a spiritualitás és az okkultizmus. Nem szerencsés ugyanis ezeket összekeverni.

 Az okkultizmus elsősorban a túlvilág dolgaival foglalkozik. Nem célja az emberi fejlődés, inkább a földi életen túli létet kutatja. Vannak olyan képviselői, akik Istenben hisznek, de olyanok is, akik bármely megidézett lényt Isten elé helyeznek, aki hajlandó az elvárásaikat kiszolgálni.

 A spiritualitás a lélek (spiritus) fejlődését tartja szem előtt. Elengedhetetlen része a vallásosság, amely kötődhet meglévő vallási rendszerekhez, de az is elég, ha az illető hisz egy magasabb rendű intelligenciában. Fontosak a meditációk, az elmélyülések. Legfontosabb célkitűzése a szeretet, a harmónia és az elfogadás.

 A legvitatottabb az ezotéria fogalma. Mondhatni ebbe a kategóriába fér el a legtöbb szemét, de azok az új dolgok is, amelyek hatásos eszközei lehetnek az emberiség fejlődésének mind fizikai, mind lelki, mind szellemi síkon. Ám minden egyes egyénnek, aki a fejlődés útjára szeretne lépni előbb meg kell tanulnia szétválasztani a búzát az ocsútól.

 Sokan belekapnak mindenbe, mégsem érnek el vele semmilyen fejlődést. Sokszor évekig tart, amíg rájönnek, hogy hiába végeztek el számos tanfolyamot. Ugyanis ha nem bánunk megfelelően a lelkünkkel, a spirituális fejlődés csak ábránd marad. Ha csak kívülről gyűjtögetünk, de nem csinálunk nagytakarítást odabenn, akkor előbb veszítjük el a hitünket, mintsem elérnénk a megvilágosodást!

 Ez a három csoport nem választható el egymástól. Vannak átfedések, de igazából a célok és a hozzáállás az, ami különbséget tesz közöttük.

Persze ahány misztikummal foglalkozó ember, annyi értelmezés létezik. A fentiek az én saját tapasztalataimat tükrözik, nem képviselik egyik rendszert sem.

 Bevezetésül néhány jelenség, ami egy meditáció során előfordulhat.

 Kopogó hangok 

Általában tárgyak belsejéből jövő zaj, padlórecsegés, ajtónyikorgás, csengő, mintha egy fémgolyó gurulna végig a parkettán stb. Az elhunyt lelkek jeleznek így. Többnyire segítséget akarnak kérni és így hívják fel a figyelmet a jelenlétükre, de sokan közülük - megőrizve rosszindulatukat a halálon túl is - ily módon ijesztgetik az élőket, pld. lánccsörgetéssel vagy kapunyikorgatással.

 Eme jelenség érzékeléséhez nincsen szükség különösebb képességre. Elég az érzékenység vagy a zaklatottság. Ilyenkor a legjobb egy olyan személyhez fordulni, aki képes kommunikálni az elhunyttal és a segítségére lenni.

A kopogó hangokat a magasabb szellemvilág nem használja, ne áltassuk magunkat azzal, hogy az angyalok jelzését kapjuk így!

 Levitáció 

Erős magnetikus energia jelenlétében előfordulhat, hogy a karunk látszólag magától megemelkedik és lebeg. Ritkább esetben az egész fizikai test is megemelkedhet.

Ez sem különlegesebb adottság kérdése, inkább a megfelelő ellazultságé.

Amikor megidézem a különböző szellemiségeket a lebegő karok, súlytalan fejek vagy az emelkedő lábak állandó kísérői a meditációimnak.

 Fantomok előállítása  

Fényszikrák, csillagok, gyertyafény, pukkanások, alakzatok, nézelődő alakok – szintén a megnetikus energiák megnyilvánulásai. Ha valaki látja őket, még nem jelenti azt, hogy az illető médiumi képességekkel rendelkezne.

Láthatatlan, de hallható lépések

Ez a jelenség is elhunyt lélek jelenlétére utal. Azt is érezhetjük, mintha valaki hozzáért volna a karunkhoz, vállunkhoz.

 Vörös fényben látható jelenségek

Ez az a jelenség, amely a kezdő látnokokat megtéveszti. Egy dilettáns számára a vörös a harag jele, azonban aki mélyebbre ásta már magát a szellemtudományokban az tudja, hogy a szellemiségek manifesztálódásához szükséges Ód-energia vörös színű. Ezt az energiát a szellemvilág általában a médium véréből nyeri ki. Ha egy médium körül vörös fény van, az azt jelenti, hogy éppen kapcsolatban van a szellemvilággal. A vörös itt is, mint a médiában az ON LINE-t jelenti.

 Állatfantomok

Azok, akik bizonyos energiákat nem képesek beépíteni a személyiségükbe, állatok képében tartják maguk mellett az adott vibrációt. Az adott állat tulajdonságai jelzésértékűek annak a személynek a számára, akinek az állat az energiaterében található. Pontosabban, az illetőnek meg kell tanulnia elfogadni és kezelni azt a minőséget, amit az adott állat képvisel.

                               

Világító kezek

Neon zöld, világoskék, esetleg fehér fényben ragyogó kezek. Ez a jelenség a gyógyítóknál látható. Amikor kézrátétellel gyógyítunk, akkor ez jól látható az érzékenyebbek számára.

 Fényoszlopból kilépő alakok

Máshol mi történik, nem tudom, de nálam ez is elég gyakran előfordul. Előbb egy hatalmas, 8-10 m magas és kb. 1m átmérőjű örvénylő fényoszlop jelenik meg, amiből aztán különböző fényalakok lépnek elő, hogy kézrátéttel gyógyítsanak bennünket.

 Lények, akik parafinból és más lágy anyagból formálnak tárgyakat

Ezzel a jelenséggel én még nem találkoztam, de ismerek olyanokat, akik mézzel és viaszon keresztül léptek kapcsolatba ilyen formában a szellemvilággal.

 Hőmérséklet csökkenése vagy emelkedése

Az elhunytak jelenlétében szinte mindenki számára érzékelhető a hőmérséklet csökkenése, míg az angyalok jelenlétében a kellemes, langyos fuvallatok.

 Világító köd, vagy füst

Ez is az egyik kedvenc manifesztálódása a szellemvilágnak.

A fenti jelenségek létrejöttéhez fontos egy olyan személy, aki képes Ód-energiával ellátni a megnyilvánulni szándékozó szellemlényeket. Magát a jelenséget azonban olyan is érzékelheti, aki nem rendelkezik médiumi képességekkel.

 

KÉPESSÉGEK, AMELYEKHEZ NEM SZÜKSÉGELTETIK

A SZELLEMVILÁG JELENLÉTE

 A következő listám azon képességeknek az összegzése, amelyek a legnagyobb ámulatot keltik az egyszerű halandóban.

Nem szeretnék senkit sem megbántani, de sok jós és tisztánlátó tulajdonképpen nincsen tisztában azzal, hogy képessége mi alapján működik, sőt, gyakran azzal sem, hogy milyen urat szolgál.

 Az embereket a tények nyűgözik le, pedig az információk megszerzése egy másik ember elméjéből tanulható mutatvány. Maga Jézus is több helyen említi, hogy az emberiség információs tárházába bárki nyerhet belépést, még maga a sátán is.

 Ha valaki odalép hozzánk és csípőből szórja a születési dátumunkat, magánéleti dolgainkat, egyéb titkos adatainkat, az még nem jelenti azt, hogy az illető a fény oldalán állna. Sőt! Ha mindezt úgy teszi, hogy előtte nem kért engedélyt a személyes mátrixunkba való betekintéshez, az egyértelmű semmibe vétele a Szabad akarat törvényének, ilyet pedig egy fényt szolgáló jós vagy látnok sohasem tenne.

 A média meglehetősen kificamított módon tálalja a misztikus témákat, így nem csoda, ha az emberek azt sem tudják, miben higgyenek. Nos, a következőkben olyan képességeket sorolok fel, amelyek az elme-elme kommunikációra épülnek, és melyek létezését az agykutató tudósok pár éve már bebizonyították.

 Intuíció - előzetes információ a logika közreműködése nélkül.

A kisgyerekeknél tökéletesen működik, de a kamaszkor során visszafejlődik. Minden nő alkalmas rá, aki képes a stressz mentes merengésre és arra, hogy kikapcsolja félelemorientált hitrendszerét.

Fizikai tünetei a libabőr, borzongás és nyugtalanság.

Csak akkor működik, ha képesek vagyunk félelmeinket félretenni. Siránkozó, folyton okoskodó, aggódó embereknél nem működik, hiába állítják magukról.

Az intuíció mindenképpen pozitív, még akkor is, ha számunkra kedvezőtlen az információ.

 Telepátia - egy másik személy mentális vagy egyéb állapotának az érzékelése.

Ha érzelmeink uralkodnak felettünk, nem működik. Saját félelmeink tükröződnek ilyenkor vissza, nem pedig a valóságot látjuk.

 Tisztánlátás

A tisztánlátó nem médium, nem tud kommunikálni, csupán lát dolgokat. Az mindegy, hogy aurát, szimbólumokat vagy lényeket.

Nagyon csalóka képesség, ha csak önmagában létezik, mivel a szellemvilág olyan alakot ölt magára, amilyet csak akar, és a szimbólumok is minden rendszerben mást és mást jelentenek.

 Tisztán hallás - amikor az illető hangokként hallja a másik ember gondolatait.

Számomra ez meglehetősen fárasztó, különösen előadások alkalmával, amikor hallom az első sorban ülők gondolatait. Ilyenkor megesik, hogy az előadás az ő agyalásukhoz igazodik és eltér az eredeti témától.

Nagyon zavaró az is, amikor a buszon hallom egyes férfiak gondolatait, miként vélekednek a hölgyekről.

 Ezt az adottságot nem kívánom senkinek, több a hátránya - legalábbis számomra -, mint az előnye. Az emberek hajlamosak mást mondani, mint amit gondolnak, nekem pedig nehéz eljátszanom azt, hogy nem tudom, mire gondolnak.

 Tisztán látás a halottas ágynál

Amikor a lélek távozni készül és beindul az átlényegülés, az utolsó pillanatban jelen van mindkét világban, így el tudja mondani, hogy mit lát. A haldoklók látják az angyalokat, esetleg a rokonokat, akik értük jönnek.

 Tisztán érzékelés

Az illető érzékeli a másik testében lezajló folyamatokat, azt, hogy hol fáj, hol van energia hiány.

Ez a képesség is sok erőt vesz igénybe, mivel a szervezet átmenetileg átkapcsol a vizsgált személy szerveinek a vibrációjára, ami lehet fájdalmas és kellemetlen is.

 Távolba látás (prekogníció) - események előrejelzése

Az illető képeket lát az eljövendő lehetséges jövőről. Ezek a prognosztikák általában még korrigálhatóak, de a történelem során számtalanszor bebizonyosodott, hogy az emberiség ritkán ad hitelt a látóknak, így elszalasztja a jövő pozitív irányba korrigálásának lehetőségét.

 Psichometria - Az illető leolvassa a tárgyakról a múltat.

Mindenen, amihez csak hozzáérünk bőrfelületünkkel, otthagyjuk bioenergetikai lenyomatunkat, amely tartalmazza a rólunk szóló információkat egészen addig, amíg az adott tárgyat valaki meg nem tisztítja tűzzel, vízzel vagy energiával.

 Ez az egyik oka annak, amiért kérem, hogy mezítláb ne jöjjenek be hozzám, mivel ha belelépek az otthagyott lenyomatokba, elárasztanak a számomra teljesen felesleges érzések és információk.

Az ezzel a képességgel rendelkezőknek nagyon nehéz a városban közlekedniük, mivel minden lépcsőnél, ahol valaki elesett vagy kitörte a lábát érzékelik a fájdalmat.

 A köznyelvben az itt felsorolt adottságú embereket egyszerűen csak jósoknak nevezik. Az tény, hogy jó sok van belőlük, de ahhoz, hogy tudjuk, mit várhatunk el tőlük, ismernünk kell az illető határait is.

 Azok, akik kártyából mondják a jövőt valójában többféle képességgel is rendelkeznek a felsoroltakból, csak lehet, hogy nincsenek tisztába vele. A kártya inkább rituális eszközként működik, az információkat pedig a fent említett módozatok valamelyikével szerzik.

 Ezen praktikákban a szellemvilág nem vesz részt. Persze, amennyiben megkérjük őket, segíthetnek a tisztánlátásban, de az illető egymagában dolgozik.

 Egészen másként működnek a médiumok.

Amíg a fent említett módszerekkel neurolingvisztikus csatornákon keresztül nyer egyik ember a másiktól információkat, addig a médiumok a szellemvilág által hoznak le üzeneteket magasabb dimenziókból.

 A jósok jóslatai arról szólnak, hogy mi lesz akkor, ha nem teszünk semmit, merre visz majd az utunk, ha nem változtatunk a dolgokon. Egy erősebb egyéniség azonban képes átírni a jóslatot és saját maga számára megfelelő irányba terelni az eseményeket. Sajnos azonban megesik, hogy a gyengébb személyiségeket a jósok manipulálják és beprogramozzák a jövőjüket.

 A médiumok ettől eltérően azt közvetítik, hogy mi az illető feladata a Földön. Az üzenetek pedig nem mindig felelnek meg az illető elvárásainak.

Kollégáimmal együtt nekünk elsősorban abban kell segítenünk embertársainkat, hogy amikor véget ér az életük oda mehessenek, arra a szintre kerüljenek, amely miatt vállalták ezt az egész földi tortúrát.

 A jósok azt mondják el, ami az illető tudatalattijában van, legyen az vágy vagy félelem, így tulajdonképpen arról beszélnek, amiről az illető hallani akar.

Nekünk sokszor olyan dolgokkal kell szembesítenünk klienseinket, amiről eddig nem akartak tudomást szerezni, ezért nem aratunk osztatlan sikert. A médiumok munkáját legtöbb esetben ezen élet elmúltával fogják majd értékelni az emberek.

 Nézzük, hányféle formája létezik a médiumitásnak!

 A médiumitás fajtái

 Mint már említettem, ahhoz hogy ezen a bolygón, ebben a dimenzióban bármiféle lény érzékelhető legyen, Ód-energia szükséges. Ez az energia benne van minden élőlény vérében, és némely kristályból is kinyerhető.

 Régi korok rituáléinál azért használtak ember- vagy állatáldozatokat, mert a még meleg vérből elillanó Ód-energia révén a jelenlévő szellemek képesek voltak megnyilvánulni az emberiség számára.

A médiumok abban különböznek embertársaiktól, hogy ezt az energiát képesek kivonni a saját vérükből és a szellemek rendelkezésére bocsátani.

 Néha előfordul, hogy a Teremtő olyan speciális hírnököket küld, akik rendelkeznek elegendő Ód-energiával ahhoz, hogy átadjanak egy-egy fontos üzenetet (mint pld. Gábriel Máriának), de ez a jelenség meglehetősen ritka.

A fény képviselői csak akkor nyilvánulnak meg, ha kérik őket, míg a másik oldal minden lehetőséget és minden tudatlan médiumot kihasznál a kommunikációra.

 A pozitív szellemvilág csupán kölcsönveszi a médium energiáit, majd az információátadás után visszaadja, sőt néha magasabb vibrációra is emeli. Így a médium néhány percig „feldobott” lesz a kontaktus után, ám a fizikai teste így is meglehetősen elfárad.

 A romboló oldal képviselői ezzel szemben szinte lemarják közvetítőjükről az energiát. Azoknál a médiumoknál, akik a negatív oldal csatornái látni lehet az arcukon a szenvedés nyomait, tekintetük pedig gyakran elhomályosuló.

Nagyon veszélyes a negatív erőket életre hívni, mivel nincsenek tekintettel az emberi test törékenységére.

 Vigyázat! Minden egyes idézésnél mindkét oldal megjelenik, mert egyensúlynak kell lennie. Ez az univerzum egyik olyan törvénye, ami sohasem változik!

 A médium és a többi jelenlévő lelki beállítottságától függ az, hogy ki nyilvánul majd meg. Hiába tiszta energiájú ugyanis egy médium, ha a jelenlévők hitetlenek, rosszindulatúak vagy ki akarják használni. Ilyenkor a romboló energiák fognak megnyilvánulni.

 Sajnos ezen én is átestem. Bíztam azokban, akik körülöttem voltak és nem figyeltem a figyelmeztető jelekre. Olyan erők használtak, amelyek a fizikai testemet meglehetősen lerombolták. Szerencsére fel tudtam állni ebből, többször is, de most már nagyon vigyázok arra, hogy ki van fizikai síkon jelen akkor, amikor a szellemvilágot megidézem.

Egy fontos kérdést szeretnék még tisztázni. Egyes tanítások szerint nincsenek angyalok, csak földönkívüliek, míg egy másik tanítás szerint nincsenek földönkívüliek, csak angyalok.

Nos, én azért meglehetősen nagy eltérést tapasztalok közöttük, de erről majd később szeretnék írni.

 Nézzük, hogyan is különböztetném meg a médiumitás formáit:

 1. Asztal-médium – fizikai médium

A filmekből ismert az asztaltáncoltatás. Az asztal koppanással jelez, így kommunikálnak a megjelent szellemi lénnyel. Ide tartozik az a jelenség is, amikor a hangszerek berezonálnak, megszólal a telefon vagy a kapu csengője.

 Asztaltáncoltatásnál az ABC felmondásakor a lény a megfelelő betűnél jelez. Nagyon nehézkes az ilyesfajta kommunikáció.

 A magasabb szellemvilág ezt a formát nem alkalmazza, csak a bajbajutott lelkek kommunikálnak így. Ha mégis magasabb rendű lényként mutatkoznak be, az a jelenlévők egójának szól, a valósághoz semmi köze sincsen.

 Sajnos az asztaltáncoltatást űzők gyakran beleesnek abba a hibába, hogy megidéznek egy lelket, de nem küldik vissza, így komoly gondokat okoznak környezetüknek, mivel az itt ragadt energia a továbbiakban is figyelmet követel magának.

 2. Planchetta médium

Régi korok főpapjainak ábrázolásánál látni a papok mellvértjén ilyen táblát. Isten megkérdezésére használták eme eszközt. Itt az abc betűinek a csúsztatása által kerültek kapcsolatba a szellemvilággal.

 A táblán olyan kristályok voltak, amelyek szabadon tudtak Ód-energiát gerjeszteni, így nem kellett hozzá emberi Ód.

Órákulum táblának is hívták. A kövek, amelyeknek egyforma nagyoknak kell lenniük ahhoz, hogy kifejtsék a megfelelő energiát: a karneol, topáz, smaragd, rubin, zafír, jáspis, jácint, achát, ametiszt, krizolit, ónix és a berill, amelyek így együtt nagy Óderőt képviselnek.

Bevallom, megpróbáltam beszerezni őket, de némelyik kristály ára elérhetetlen volt a számomra, így az idézésekhez maradt az önerőm.

 3. Író médium

Ezt a csoportot további 3 részre lehet osztani.

a) Inspirációs médiumokra, akik sokan vannak. Legtöbbjük művész, csak ezt nem tudja magáról. Amikor úgy alkot, fest, rajzol, szerez zenét valaki, hogy elveszti kapcsolatát a külvilággal, és csak akkor tér magához, amikor kész van a mű. Ekkor gyakran rácsodálkoznak az általuk létrehozott munkára, hogy jé, ezt tényleg én csináltam?

 b) Író-inspirációs médium – önkívületi állapotban ír, és csak akkor, amikor magához tér tudja visszaolvasni és tudatosítani mindazt, amit leírt.

 c) Teljes tudat melletti író médium

Ezt a formát alkalmazom én is, ez a legkevésbé fárasztó számomra. Egyszerre érzékelem az angyalok mondanivalóját és a saját gondolataimat is.

 Gyakran nem értik az emberek, hogy amikor már ráhangoltam őrangyalukra, akkor az angyal üzeneteit közvetítem, nem a saját véleményemet mondom. Persze ez főleg akkor van, amikor nem azt hallják, amit szeretnének.

 Igaz, hogy ez a legkevésbé fárasztó formája a médiumitásnak, mégis 1 óra ilyen jellegű kontaktus 6 óra regenerációt igényel. Amikor még 3 embert fogadtam naponta nem is maradt időm az életre, mivel folyton aludnom kellett.

 4. Transzmédium

Itt is létezik kivetítés, féltransz és teljes transz.

 a) Kivetítés akkor van, amikor a médium gondolatait irányítják. Ezt én az előadásokon alkalmazom, amikor olyan dolgot kérdeznek, amire nem tudom a választ. Ilyenkor valamelyik szellemlény válaszol általam, a jelenlévők pedig legfeljebb annyit érzékelnek, hogy kissé megváltozott a hangszínem.

 b) Féltransz

A médium testének csak egy részét engedi át a megnyilvánulni kívánó szellemlénynek, saját szelleme a testében marad.

 Régebben, amikor még megengedtem az elhunytaknak, hogy megnyilvánuljanak általam, átéltem azt a betegséget, amiben meghaltak, miközben én is jelen voltam. Pld. amikor olyan elhunyt lélekkel beszéltem, aki felkötötte magát, fizikailag fuldokolni kezdtem, de a gondolataim, a reakcióim az enyémek voltak. Az ilyen kontaktusok nagyon megviseltek.

 A szellemvilág energiái szerencsére kevésbé rombolóak számomra.

Az egyik meditációmon egy magasabb vibrációjú lény szólalt meg általam. Használta a hangomat és a bal kezemmel gesztikulált. Én közben a másik kezemmel próbáltam írni a többieknek, hogy ne féljenek, én rendben vagyok odabenn.

 c) Teljes transz

A médium szelleme elhagyja a fizikai testét és a másik szellemlény rendelkezésére bocsátja.

 Ebben az esetben nincsenek nyelvi korlátok. A testet elfoglaló szellemlény meg tud szólalni bármilyen nyelven és akár tudományos értekezéseket is képes folytatni, ha arra van szükség.

 Ebben az esetben a médiumnak szüksége van segítőkre, akik támogatják a transz ideje alatt egyrészt, hogy fizikai teste ne sérüljön a magasabb vibrációktól, másrészt, hogy biztonságban tudjon visszatérni.

 Egyelőre ódzkodom ettől, mivel nagyon fájdalmas a visszatérés. A tüdőm majd kiszakad, ráadásul a saját fizikai testemet pár pillanatra úgy érzékelem, mintha koporsóba lennék zárva. Sőt, olyan is volt, hogy nyomtak a csontjaim egészen addig, amíg egy angyal rám nem szólt, hogy az is én vagyok, tessék újra elfoglalni a saját testemet.  

 Tudom, hogy óriási szüksége lenne az emberiségnek erre a képességemre. Szívesen vállalnám a fájdalmak ellenére. Remélem, ha itt az idő, majd a megfelelő segítők is megérkeznek.

 Egy médium mindig csak egy eszköz. Szinte alig van önálló akarata. Életének hossza pedig attól függ, hogyan bánik vele környezete. Ismerve az emberek önzőségét, egyelőre nem látom túl hosszúnak a saját és kollégáim jelenlétét eme bolygón.

 5) Apport médium

Szintén mély transzot és segítőket igényel. Tárgyakat képes mozgatni, virágokat teremt a semmiből. Sai Baba az egyetlen, persze ő nem médium, hanem élő Istenember, aki maga is képes minderre, és ehhez nem szükséges másoktól elvonnia a szükséges Ód-energiát.

 6. Materializációs médiumok

Nagyon ritkán születnek le. Ők képesek arra, hogy energiájukkal mások számára is láthatóvá tegyék a szellemvilágot. Óriási energiát igényel. A médium az ilyen idézéseknél elveszti testsúlyának egyharmadát. A fizikai test óriási fájdalmaknak van kitéve, mivel az alacsonyabb frekvenciájú fizikai test nem bírja a magasabb frekvenciát. Több hónapos regenerációt igényel az ilyen jellegű manifesztáció.

 (Fenti írásom a teljesség igénye nélkül készült. Ahogy időm engedi, kiegészítem.)

 

 

  Copyright © 2006-2007 Leas.ws | All rights reserved.

Legyen a [leas.ws] a kezdőlapom!