Nyitó oldal Új Fontos

   R!

Stories

Média Szolgáltatások Gyógyszervíz Írásaim Kapcsolat
 

 

 

 

 

 

 

 

vissza >>

SILENT HILL


A HALOTT VÁROS


Christopher Gans filmje

Az anya, Rose: Radha Mitchell
Az apa, Chris: Sean Bean

A történet egy vízesés mellett kezdődik, amikor az alvajáró kislány öntudatlan állapotban be akar ugrani a szakadékba, ahová a vízesés áramlik.
Az anyja, Rose, akiről hamar kiderült, hogy nem az édesanyja, hanem az örökbe fogadója az utolsó pillanatban elkapja.
A kislány, Sharon kimondja a város nevét Silent Hill.
Kiderül, hogy a gyógyszerek ellenére a kislánynak nyughatatlan éjszakái vannak, mi több, ezekben a különös állapotokban fura, sötét árnyakat rajzol.
Az anyuka, az apa tiltakozása ellenére úgy dönt, hogy elviszi a lányt a városban, hiszen az örökbefogadási papírok szerint, a gyermek a környékről származik, és talán ott megtalálja a gyermek frusztrációjának a miértjét.
Persze a horror filmek elkerülhetetlen eleme, hogy éjszaka vágnak neki az útnak.
Egy motoros rendőrnő megpróbálja feltartóztatni őket, de az anyuka a gázra tapos.
A száguldás vége, hogy balesetet szenvednek, mely során, az anyuka eszméletét veszti.
Amikor magához tér, furcsa köd veszi körül, és a lánya is eltűnt.
Elindul a gyermek keresésére, közben meglepetten tapasztalja, hogy a furcsa ködöt tulajdon képen hamu alkotja, mely folyamatosan hull alá.
A kislány hangját a távolból hallja csak, ezért elindul a házak felé.
Az utcák kihaltak, szürkék, életnek nyoma sincs.
Amikor egy pince helységben véli felfedezni a lányát, hirtelen elnagyolt körvonalú, gyerekhangú, parázsló alakok veszik körül.
Kimenekül és keresi a lányt tovább.
Kissé idegesítő, hogy a lány hangja félelemről tanúskodik, mégis a helyett, hogy az anyjához futna, folyton elszalad előle.
Amikor kivilágosodik, a lények eltűnnek.

A nő elindul az autója felé, de meglepődve veszi észre, hogy a vissza felé vezető út helyén, egy szakadék van.
Egy szakadt ruhájú, ápolatlan nővel találkozik, aki felvilágosítja, hogy csakis a Sötét Árny nyitja Silent Hill kapuját, vagyis az út, csak az éjszaka folyamán járható.
Rose elmondja a nőnek, hogy elveszette a kislányt, mire az elmondta, hogy itt mindenki elveszítette a gyermekét, és vele együtt a fényt.
Feltűnik a rendőrnő, aki le akarja tartóztatni, ő is vérzik, mivel elcsúszott a motorral.
A rendőrnő is szembesül a ténnyel, hogy a visszafelé vezető út eltűnt.
A mobil telefonok nem működnek.

Egy amorf alak rájuk támad, de a rendőrnő lelövi. A fröcskölő vér szétmar mindent, amihez hozzáér.

Rose az iskola épületében kezdi keresni gyermekét.

Közben a férj és a rendőrfőnök autóval járják a várost, és a hangosbemondóval hívják a nőt.
A zsaru elmeséli, hogyan égett le a város, hogy saját apja is odaveszett.

A nő nem hallja az autót annak ellenére, hogy síri csend honol a környéken.

Megtalálja Alessa füzetét, aki a toprongyos nő gyermeke volt, és még valaki mást is. A vécében mindenhol vér van, és megcsonkított emberi torzók csúszkálnak a földön.

Közben a férj is az iskolába érkezik, de a nő nem hallja a kiabálását.

. A rendőrnő újra felbukkan, és együtt menekülnek a bárddal támadó szörnyalak elől.

Találkoznak egy fiatal lánnyal, Annával, akit épp a toprongyos nőt dobálja kővel. A toprongyos nőt boszorkányként emlegeti.

Közben a rendőrök felfüggesztik a keresést.
A férj betör a levéltárba, és megtalál egy fényképet, amin Sharon látható, de Alissa neve van ráírva.

Kiderül, hogy a várost boszorkányüldözők, inkvizítorok alapították.

Amikor megszólal a sziréna, emberek tucatjai rohannak a templom felé. Állítólag egyedül a templom falai nyújtanak biztonságot a sötét erők elől.
A boszorkány figyelmezteti Roset, hogy ne menjen, ezek mind álszentek, bízzon a saját hitében, de enged a nő többség akaratának, a pániknak.

Anna meg akarja dobálni a boszorkányt, de a pallost tartó gonosz elkapja, és széttépi.

A templomban lévő emberek Roset és a rendőrnőt akarják boszorkánynak nyilvánítani, de a templom lelki vezetője, Christobella megvédi őket.

Közösen imádkoznak, Christobella egyfajta kiválasztottságról beszél, és mondandóját még a felvillanó fény is mintha alá támasztaná.

A férj felkeresi az árvaházat.
Kérdőre vonja a nővért, hogy miért hasonlít a 9 évvel ezelőtt tőlük örökbe fogadott lánya, a fényképen lévő nőre.
Megjött a rendőrfőnök, és azt mondja Chrisnek, hogy a képen lévő lány a tűz áldozata volt.
Elmondaj, hogy: Több törvény is van, az emberé, az Istené, és az ördögé. Van, amit az ember nem tud befolyásolni, ezért a férfit haza küldi.

A templom vezetője figyelmezteti a hölgyeket, hogy soha ne higgyenek a szemüknek, mert az megtévesztő lehet, inkább bízzanak saját hitükben.
Persze azt, hogy ez a hit mégis miből áll, azt nem árulja el.
Igazából azt érzékelteti, hogy ő maga sem bízik bennük, sőt, mivel felismeri Rose nyakláncában Alissa fényképét, boszorkányoknak kiálltja ki őket.
Rose elmenekül, de a rendőrnőt agyonverik.

Rosnak egy látomása van.
Egy régi felvételt látunk hirtelen, melyből kiderül, hogy Alessa apa nélkül nőtt fel, ami bűnnek számított a közösségben.
Christobella az iskola igazgatója volt.
Alissát a társai boszorkánynak csúfolták.
A lány a vécébe menekült a támadások elől, de ott a gondnok karjaiba futott, aki megerőszakolta.
Így az anya és lánya is bűnösnek számított.
A közösség úgy dönt, hogy meg kell tisztulniuk.
Miközben a tisztaságot dicsőítik, a kislányt elégetik.
A szikra kipattan, és a tűz elterjed.
A megszenesedett kislány még él. A rendőrfőnök veszi le a keresztről.
Alessa gyűlölete olyan hatalmas lett, hogy mindent elpusztított az energiáival maga körül. Gyűlölete egy lényt vonzott magához, aki megígérte, hogy bosszút ál azokon, akik a sok szenvedést okozták.

Kiderül, hogy Alessának gyereke született, akit Sharonnak hívtak, és Rosék fogadták örökbe.

A kislány testébe bújt lény elmondja Rosenak, hogy az ő áldozatára van szükség.
Rose saját maga döntött sorsa felől, amikor Sharont örökbe fogadta.
Elmondja, hogy a vakbuzgó hit, eltávolít az igazságtól, Rose még helyre hozhatja a világ dolgait.
Az igazság felszabadít.
A lény belép Rose testébe.

Sharon a boszorkánynál van.
Megjön Christabella, és magával viszi a gyermeket.
Őt is bűnösnek nyilvánítják, mivel bűnben fogant.

Az ártatlanság védelmében megégetik a rendőrnőt a gyerek szeme láttára, miközben azt kántálják, hogy távozzon a démon belőle.

Megjön Rose, és a benne lévő lény a szemükbe mondja az igazat.
Mindent eléget, amitől fél, mindent eléget, amit nem irányíthat. A félelemre nevelnek, ártatlanokat végeznek ki.
A hitük halált hozott, Isten nincs velük.
Christabella leszúrja a nőt.
Felemeli a kezeit, mondván Istent káromolta, megérdemelte.
Besötétedik.
Rose vércseppjei megnyitják a pokol kapuit.
A nő sebe begyógyul.
A pokolból rézdrótok emelkednek ki, melyek rátekerednek az emberekre, és a magasba emeli őket, a keresztre feszítést imitálva, majd ketté szakítja az embereket.
A drótok közepén egy ágy van, amin Alissa meggyötört teste fekszik.
Alissa anyja döbbenten nézi, mi lett a lányából.
Rosenak sikerül lehozni a lányát a cölöpről, melyre ki volt feszítve.
Minden elcsendesedik.
Mindenki eltűnik, a boszorkányt és Rosekat kivéve.
A toprongyos nő csodálkozik, őt miért nem tépte szét Alissa.
Rose megvigasztalja, hogy azért, mert az anyja, és az anya Isten a gyerek szemében. Odakinn fényárban úszik minden.

Rose és a lánya beszállnak az autóba, és elindulnak.
Útközben látja a sérült robogót.

Chrisnél szól a telefon, a férfi felkapja, de csak recsegést hallani.
A nő csak annyit mond, Sharon velem van és megyünk haza.
A férfi nem hall ebből semmit.

A nő és a gyerek hazaérkeznek, de az otthonuk is olyan szürke, mint a város volt.

Közben a férfi pihen a kanapén, ragyog minden. Kinyitja az ajtót, de nincs ott senki.

A FILM TÖKÉLETES!
Sajnos érthetetlen azoknak, akik nem rendelkeznek némi spirituális, okkult ismeretekkel.

S lőn a világosság, ha valaki legalább engem ismer.

Sharon tényleg Alissa leszármazottja. Álmaiban az ő lelke zavarja, és hívja a kislányt.
Sharon szépen rajzol, de a megszállottság állapotában az árnyakat festi le, melyek kísértik.

Minden érthető lesz, ha elmondom, hogy mindannyian meghaltak még az elején, a balesetbe. Ha valakit váratlanul ér a halál, akkor az nem is veszi észre, hogy meghalt.
Így Rose, a rendőrnő és Sharon tovább folytatták útjukat, és tovább élték azt a személyiséget, amelyek volta.

Azért nem hallotta a nő a férje hangját, mivel egyrészt nem fogta fel, hogy már más dimenzióban van, másrészt meg elvakította gondolatait a félelem.
Ezért nem látta őt Chris még akkor sem, amikor egyszerre tartózkodtak egy helyen.

Ugyan ezért van a végén az, hogy a lányok ugyan hazajöttek, de Chris nem érzékeli őket, sem ők a férfit.
Mivel továbbra sem vették észre, hogy mint az anya, mint a lánya már nem a fizikai valósában élik, de úgy élik meg a szellemlétet, mintha fizikai valóság lenne.

Ki milyen ember volt az életben, olyan marad a halál után is, ha nem kapja meg az angyali segítséget.

Imádkozáskor a város lakói nem azt kérték, hogy ki tudjanak emelkedni a helyzetükből, hanem csak a gonosz elől akartak megmenekülni.

Sokan nem tudják, hogy az, aki megkínozta embertársát, az olyan szférába kerül, ahol még van fizikai fájdalom, és át kell élni ugyanazt a szenvedést, amit ők okoztak másoknak, akár úgy, hogy ők voltak a végrehajtók, akár úgy, hogy ők adták a parancsot a végrehajtáshoz.

Alissa sokat szenvedett a fizikai világban, a lelkét megmérgezte a gyűlölet, és így magát, a sötétség urát vonzotta be segítségül.

Rosera azért volt szükség, mert még tiszta lélek volt, így általa a gonosz be tudott jutni a templomba.

Kicsit bonyolult, de hogy érthetőbb legyek, elmagyarázom.

A Christabella és a város lakói ugyan bűnt követtek el, lelkük nem jutott magasabb szférákba, meg nem is tudatosították, hogy meghaltak, de még nem kerültek a pokol legmélyebb bugyrába.
A templom egy megszentelt hely, és még nekik is menedéket nyújtott a gonosz elől.

Rose tiszta volt, ezért ha a gonosz őt szállta meg, akkor általa ő is be tudott jutni a templomba.

Számtalan olyan esetet látok, amikor egy egy templom védelmi tere megsérül az által, hogy bárkit beengednek.
Havonta több száz olyan lelket kell átsegítenem, akik csak most ébredtek rá arra, hogy nincs mit keresniük ebben a dimenzióban.

A film félelmetes, de mint mondtam tökéletes.
Nagyon jól van ábrázolva az, amin a bukott lelkek átmennek.
Néha nekem is megmutatják, mit élnek meg.
Pontosan e miatt van az, hogy tartózkodom attól, hogy bárkit is megátkozzak, vagy hogy negatív energiát küldjek feléjük, még ha egyesek saját kudarcukat ezzel szeretik igazolni, mármint hogy én átkoztam meg őket, mivel pontosan tudom, mi az ára annak, ha egy embertársunknak rosszat akarunk.

Ezt a filmet is jobb nappal, napsütésben nézni, hogy az idegrendszer ne károsodjon de az információ megmaradjon.
A rendőrnőt miért kellett agyonverni, a gonosz megölné...

  Copyright © 2006-2007 Leas.ws | All rights reserved.

Legyen a [leas.ws] a kezdõlapom!