<< vissza


Magatartás szintjei

Pár hónappal ezelőtt megígértem, hogy írok majd arról, miért van az, hogy nem zavarnak azok a levelek, amelyek különböző eretnekségekkel vádolnak.
És arról is, hogy miért van szükség még egyelőre azokra a spirituális mesterekre, akik képtelenek elfogadni az övéiktől eltérő tanításokat, miért hiszik magukról, hogy ők az egyetlen, csalhatatlan forrás, és az emberiség megmentése szerepében tetszelegnek.

Nos a dolgok szemléltetéséhez segítségül veszem R. K. Howkins tudatszint táblázatát.

A TUDAT TÉRKÉPE
ISTEN-
SZEMLÉLET
ÉLET-
SZEMLÉLET
SZINT LOG ÉRZÉS VISELKEDÉSI
REAKCIÓ
Önvaló Létezés Megvilágosodás 700-
1000
Kimondhatatlan Tiszta tudat
         
Minden létező Tökéletes Béke 600 Üdvösség,
áldás
Felvilágosultság
         
Egy Teljes Öröm 540 Békesség, derű Átlényegülés,
megdicsőülés
         
Szerető Üdvös, jóindulatú Szeretet 500 Áhitat Kinyilatkoztatás
         
Bölcs Sokatmondó, jelentőségteljes Ésszerűség,
méltányosság
400 Megértés Absztrakció,
elvonatkoztatás
         
Könyörületesség Harmonikus Elfogadás 350 Megbocsájtás Transzcendencia,
felsőbbrendűség,
emelkedettség
         
Inspiráló,
ihlető,
ösztönző
Reményteli Hajlandóság 310 Optimizmus Törekvés, szándék
         
Felhatalmazó,
képessé tevő
Kielégítő,
megfelelő,
megnyugtató
Pártatlanság 250 Bizalom Elengedés,
felszabadítás
         
Megengedő Megvalósítható,
lehetséges
Bátorság 200 Igenlés,
megerősítés
Felhatalmazás
         
Közömbös Megkövetelő Gőg, kevélység 175 Megvetés,
lenézés
Felfuvalkodottság,
pöffeszkedés
         
Bosszúálló Szembenálló Harag 150 Gyűlölet Agresszió
         
Megtagadó Kiábrándító Vágy 125 Sóvárgás Rabság
         
Büntető Fenyegető,
félelmetes
Félelem 100 Szorongás Visszahúzódás
         
Megvető,
lenéző
Tragikus Bánat 75 Sajnálkozás Reménytelenség
         
Kárhoztató Reménytelen Apátia 50 Kétségbeesés Feladás
         
Gyűlölködő Gonosz Bűntudat 30 Vádolás Rombolás
         
Megvető Nyomorult,
szánalmas
Szégyen 20 Megaláztatás Kirekesztés
         

A doktor úr rendszerbe foglalta a különböző lelki állapotokat a rezgésszintjük alapján.
A táblázat legaljára kerültek azok a viselkedési formák, érzések, istenszemléletek, amelyek a legkevesebb életenergiát bocsátják ki - találóan az erőlködés szintjeinek nevezve őket.
Legfelül azon lelkiállapot található, ami a legtöbb élet és gyógyító energiát képes áramoltatni.

Azon embertársaink, akik képesek huzamosabb ideig a felsőbb szinteken tartózkodni, azok automatikusan már csupán a jelenlétükkel is energetizálják a környezetüket.
A legfelsőbb szintet eddig csak hárman érték el - Krisna, Jézus és Buddha - legalábbis őket ismerjük.
Az olyan karizmatikus személyiségek, mint Teréz anya az 500-as szintről vált képessé arra, hogy olyan sok ember felé közvetítse a reményt és a szeretetet.

Nos, akkor nézzük a dolgok gyakorlatias részét.
Ha olyan kliensem érkezik, akit egyszerűen lehetetlen kibillenteni az apátia vagy a bűntudat szintjéről, annak hiába beszélek a szeretetről, az elfogadásról, abban az állapotban nem képes felfogni.

Amikor már több módszert is kipróbáltam, hogy kimozdítsam a kényszerképzeteiből, kénytelen vagyok én alacsonyabb rezgésre ereszkedni, hogy ki tudjam billenteni abból az állapotból, amibe beleragadt.

A harag szintje tartalmazza a legtöbb marsikus energiát.
Ha megfelelően tudjuk kezelni, akkor ez az energia akár hasznunkra is lehet. Segít, hogy ugyanaz a lendület, ami lerombol egy régi hitrendszert, létrehozzon egy újat. Csak arra kell vigyázzak, hogy ne tartózkodjak 5 percnél tovább ezen a szinten.

Két választásom van.
Vagy megmutatom haragomat, vagy igyekszem elérni azt, hogy az illető megharagudjon rám. Végül is a harag vibrációja (150), jóval magasabb, mint a szégyené (20), vagy a bűntudaté (30).
(Bevallom néha komoly színészi munkát igényel az, hogy továbbra is haragot mutassak, miközben látom beszélgetőpartnerem megszeppent arcát.)

Nos, ilyenkor tudok bevinni egy pontos találatot a szíve közepébe. Teljes erőmből arra koncentrálok, hogy elegendő bátorítást nyomjak át az illetőnek egy másik síkon ahhoz, hogy merjen túllépni a problémán akár annak az árán is, hogy átmenetileg meggyűlöl.

Van, aki a helyszínen kapcsol, van, aki megsértődve távozik. Általában azt is érzékelem, kinek mennyi idejébe telik majd, hogy legyen kellő bátorsága ahhoz, hogy visszajöjjön, és hogy egész más alapokra helyezhessük a munkát.

Persze olyanok is vannak, akik bennragadnak a 175-ös gőg és kevélység szintjén, és rólam megvetően nyilatkoznak. Ez sem bosszant, mivel akkor is segítettem rajtuk, még ha nem is fogják fel egyelőre, hisz a 175 még mindig magasabb vibráció, mint az apátia szintje.

Mivel nem vágyom földi babérokra, így nincs jelentősége annak, hogy mindenki szeret-e, vagy sem. Amúgy is olyan világban élünk, ahol a spirituális tanítók 80%-a a 175 szinten van. Egymást szidják, kevélyek, nagyképűek. Ez teljesen természetes, hisz ahol a lakosság 4/5-e az alsó négy szinten van, ott elkélnek az ilyen tanítók.

A mélyen tartózkodók számára érthetetlen a magasabb vibrációs szint, annak üzenetei, életfelfogása.
Sokan csak a büntető Istent ismerik, így csakis olyan lelki vezetőt ismernek el, aki sok-sok korlátot ír elő. A határtalanság fogalma számukra teljesen ismeretlen. Még ha a pártatlanság szintjéről is beszélnék hozzájuk, elbeszélnénk egymás mellett. Igaz, hogy a párhuzamosok a végtelenben találkoznak, ebben az esetben is a megértés talán csak a következő életben lesz elképzelhető.

Azon kevesek, akik vádaskodnak, gúnyolódnak, mind-mind azt szeretnék elérni, hogy bűntudatot érezzek, szégyelljem magam, így próbálnak meg lehúzni a saját szintjükre. Nem tudják, hogy a leveleket eleve jóval magasabb vibrációs szintre hangolva olvasom, így próbálkozásuk minden esetben kudarcra van ítélve. Őszintén szólva, hálát érzek a levelek írói iránt, mivel így folyamatos edzésben tartanak abban, hogy ne engedjek a színvonalból.

A táblázat arra is magyarázatot ad, miért olyan fárasztó a médiumi munka különösen akkor, ha egy alacsonyabb szinten lévő embernek kell az angyalokat közvetítenie. (Írtam már erről, hogy számomra ez olyan, mintha 10 emeletes épületben kellene fel-le rohangálnom az angyalok nagyon magas frekvenciája és a kliens mélypontja között.)

Ha olyan ember kér segítséget, aki 200 szint felett áll, nos, olyankor csupa öröm a munka. Nagyon sok gyógyító energia vibrál körülöttünk, és a szeánsztól én is vidámabb leszek.

Remélem, sikerült megint egy kicsit jobban megértetni az emberiség különlegességét, és azt, hogy miért olyan nagyon fontos, hogy elkezdjünk végre dolgozni magunkon ahelyett, hogy a balszerencsét, vagy a sorsot okolnánk, netán az embertársainkat tartanánk bűnösnek, felelősnek azért, mert rosszul mennek a dolgaink.

Nem várhatjuk azt, hogy jobb dolgok történjenek velünk, mint amilyen szinten tartózkodunk!
Ha változást akarunk az életünkben, kezdjük azzal, hogy mi változunk!

Az, hogy mit hoz a holnap - ezt mi magunk választjuk akár tudatosan, akár tudat alatt aszerint, hogy milyen vibrációt bocsátunk környezetünkre.

Ha ezt megértjük, felelősséget vállalunk a dolgok alakulásáért, akkor nem kell félnünk a holnaptól, nem lesz bűntudatunk azért, mert nem tettünk meg mindent, nem kell szégyellni magunkat azért, hogy nem értünk el semmit sem.

Kívánom minden Kedves Olvasómnak, hogy legyen elegendő bátorsága ahhoz, hogy leküzdje ezeket a szinteket, és hogy megtapasztalhassa milyen az örömteli, szeretetteljes, békés fizikai lét!

<< vissza


Copyright © 2007 Leas.ws | All rights reserved.