Nyitó oldal Új Fontos

  R!

Stories

Média Szolgáltatások Gyógyszervíz Írásaim Kapcsolat
 

 Harry Potter

 A Halálsoron

 FORREST GUMP

 Jeanne D'ARC

 STAR WARS

 A PARFÜM

 Lecsó

                                       

 

 

 

 

 

 

vissza >>

JEANNE D’ARC

és az ’56-os emlékmű

 (2007. október 22.)

 Szíveddel láss, szemeddel érezz!” - mondják ezoterikus tanítások és néha egy-egy slágerszöveg is. De bármennyire is egyszerű és fülbemászó az idézet, az érzelmek viharában olykor szinte lehetetlenség teljesíteni.

 Itt van mindjárt az ’56-os emlékmű példája. Milyen ellenséges indulatokat váltott ki azokból, akik a szemükkel nézték, és mily megrendítő volt azok számára, akik a szemükkel érezték!

 Amikor először álltam az emlékmű előtt könnybe lábadt a szemem, összeszorult a mellkasom, szinte ledöntöttek a lábamról az érzések. Olyan volt, mintha egy jégtörő hajó küzdelmét látnám egy olyan jégheggyel, melynek összetörése jócskán meghaladja a hajó erejét.

 Nem láttam semmit, annál többet éreztem. Szerencsétlen emberek segélykiáltásait, a reccsenő jégtábla zaját, melyek összekeveredtek a hajó kettétört törzsének sikoltásával. Hatalmas erők csaptak össze, ahogy az áradat elsöpört minden élőt. Láttam a hiábavalóságot és az ember törékenységét

Aztán, amikor „szem-látó” módba kapcsoltam, már én is csak a cölöpöket láttam.

 Ahány ember, annyiféleképpen értelmezi az emlékművet. Így van ez a mindennapjainkban előforduló szimbólumokkal és jelekkel is. A kivont kard jelenthet például harcot, de éppúgy védelmet is. A 13-as szám van, akinek szerencsét, másnak balszerencsét jelent, mint ahogy a fekete macskát is egyesek csupán egy becézni való állatnak, míg mások a boszorkányság szimbólumának tartják. Ki-ki saját hitrendszere, tapasztalata és neveltetése alapján értelmezi ugyanis a dolgokat.

 Nézzük tehát, hogyan látják a film szereplői a saját kis életükben megjelenő szimbólumokat, és hogyan látom őket én?

 Egy művész attól művész, hogy képes egészen más módon láttatni a hétköznapi dolgokat. A racionalitás világában nehéz olyan alkotást létrehozni, amelyben legalább néhányan meglátják a remekművet. Ész – értelem – indulat – szenvedély: furcsa módon kiszámíthatatlan, hogy melyik gomb nyomására indulnak be.

Luc Besson filmje tökéletes egyveleget mutat arról, hogy kinél van az ész, a logika, ki az irányító, és kinél van a szenvedély. De vigyázat! A csupán szenvedélyes világszemlélet ugyanannyi csapdát rejt, mint a racionális, az érzelemmentes világkép. Hogy mi az optimális? Nos, valahol a kettő között található, mindenkinek a saját hangulata szerint…

 Nézzük Jeanne történetét!

Nem tudom mi a pontos valóság, Károly herceg utal arra a filmben, hogy a lány a Szűz jegyében született.

 Nos, az asztrológiai tanítások szerint az erős szűz érdekeltségű emberre a szolgálat, a szigorú erkölcsi értékek betartása a jellemző. Az androgünitás eszköze az elme, fegyvere pedig a gondolat, a beszéd és az írás. Közlési stílusa tárgyilagos, hírközlő, a filmbéli Jeanne pedig iskolapéldája ennek a jegynek. A merkúri energia nála abban nyilvánul meg, hogy állandóan üzeneteket küldöz, állandóan magára vállalja a hírvivő szerepét, a zászlóvivő feladatát.

 A film először gyermekként mutatja a lányt éppen abban az életkorban, amikor a szakrális, vagyis a 2. csakra fejlődik. Ehhez a csakrához kapcsolódnak többek között az érzések, a szexualitás és a bűnösség érzése is.

 Jeanne lelke valószínűleg nagyon komolyan vette a katolikus egyház szertartását, mellyel a keresztelő belékódolta: „bűnös vagy, mert bűnben fogantál”. Így természetessé vált számára a bűntudat, a folytonos megtisztulási vágy, s hogy állandóan Jézust keresve kérte a tisztító megváltást.

 Itt még gyermeki lelke ártatlan, csodálattal szemléli Isten minden megnyilvánulását, embereket, állatokat és a természetet. Lelkesedik mindenért és mindenkiért. Ez az állandó „lelkes” energia-állapot teszi őt nyitottá arra, hogy meghallja a más dimenziókból érkező tiszta hangokat.

 Az állandó bűntudat gerjesztése azonban bevonzza a negatív eseményeket is. Pont akkor lesz szemtanúja nővére megerőszakolásának, megbecstelenítésének, amikor kialakulóban van szexualitáshoz fűződő viszonya. Az események ily módon igazolják elvárásait, miszerint a szexualitás bűn.

 Ez az erőszakos élmény azonban komoly torzulást hoz létre energiáiban, ezáltal - mint később kiderül - alkalmatlanná válik arra, hogy megkülönböztesse a tiszta és a hamis hangokat.

 A megrázó élmények hatására leállítja nemi azonosságának kialakulását is, így teste női domborulatoktól mentes, androgün alkatúvá fejlődik.

 Sajnos az átlagemberek a XV. században ugyanúgy nem vették komolyan a médiumokat, mint ahogyan napjainkban sem. A magasabb szintről jövő üzenetet pedig már akkoriban sem az okoskodók, hanem az intelligens, szívükkel látók érzékelték.

Károlynak azonban volt némi hajlama meghallani a „máshonnan” jövő információkat.

 Szépen kidolgozott jelenetben ábrázolják az alkotók, ahogyan azok a lelkek, akiknek karmikusan dolguk van egymással, azonnal felismerik a másikat.

Hiába az álca a megtévesztés a trónörökös személyének felcserélésével, a lány felismeri a főurak között azt, akinek az üzenetet hozta – merkúri lévén, a Mennyek Urától.

 Jeanne küldetése iránt tanúsított mélységes alázatának legfontosabb szimbolikus kinyilvánítása, amikor levágja a haját. A haj - mint a Nap-energia szimbóluma - mindkét nemnél az ego szinonimája. Jeanne pedig pontosan ezt a legfontosabb női önazonosság tudatára utaló szimbólumát áldozta fel szolgálata jeléül.

 Természetesen, mint mindig, most is az egyház az első hitetlenkedő Jeanne médiumitását, küldetését illetően.

Mondvacsinált koholmányokkal próbálják megalázni a lányt többek között azzal, hogy szüzességét vizsgálták. Mintha a szüzesség volta vagy nem volta bármilyen befolyást is gyakorolna az üzenetekre! Persze - mint már említettem -, az egyház szemében a szexualitás eleve bűnösségre való hajlamot feltételez.

 Hiába bizonyított tehát a lány azzal, hogy felismerte a trónörököst, még több jelet követelnek tőle a papok. Jeanne merészen rá is kérdez, nem volt-e elegendő bizonyíték számukra az, hogy bár csatatereken át vezetett az útja, mégis sértetlenül megérkezett?

 E nyers érvelés végül meggyőzi a szentatyákat is, igaz, csak átmenetileg. Ami azért érdekes, mert a történelemben alig akad arra példa, hogy a józanész felül tudott volna kerekedni az egyház dogmáin.

 A gyarló emberi gondolkodás egyik ostoba feltételezése, hogy aki Isten küldötte, az sebezhetetlen, holott éppen fordítva igaz. Az, aki képes az ég üzeneteit felfogni, annak teste és idegrendszere is sokkal törékenyebb. Egy törhetetlen vasszerkezeten keresztül ugyanis nem tudnának áthatolni a finom mennyei energiák.

 Jeanne esetében egy pillanatra felvillan a női energia, a Hold energiája is, melynek egyik megjelenési formája a célba érés kerülő úton.

Amikor a lány fordítva tolja az ágyúállványt, mindenki kineveti, ám amikor rádönti a szerkezetet az angolok kapujára - szabad utat nyitva ezzel a behatoláshoz -, tettével már nemcsak saját, de az ellenfél katonáit is ámulatba ejti.

 Jeanne fanatizmusa lelkesítőleg hat a katonákra, és a maroknyi sereg oroszlánként veti rá magát az angolokra. Akadályt nem ismerő energiái segítségével be is teljesedik Károly sorsa, akit királlyá koronáznak, és ezzel Jeanne is teljesíti küldetését.

 A filmet nézve folyamatosan égett a szívcsakrám hátsó része, amely az akarati energia központja. Ez a szeretetnek arra a téves felfogására utal, amikor azt hisszük, jogunkban áll másokra erőltetni saját akaratunkat.

Nos, az egész Jeanne d’Arc jelenség pontosan ezt szimbolizálja.

 Miután a lány szembesül fanatizmusának áldozataival, lelkileg összeomlik. Bűntudat önti el a lelkét, miközben harcostársai értetlenül állnak a jelenség előtt.

 Amikor az angolok hazamennek, vagyis imája meghallgatásra talál, akkor éri a legnagyobb támadás: megszállottsága terhessé válik az udvar számára. Amit korábban bátorságnak tekintettek, az hirtelen egy őrült elme háborgásának minősül, és amint az lenni szokott, a király éppen azt veti oda áldozatul az ellenfélnek, aki hatalomra segítette.

 Ez is az univerzum egyik törvénye, hogy aki folyton feláldozza magát, az előbb-utóbb valóban áldozattá válik.

 Amikor ismét hallja a hangokat, azok keményen szembesítik a félreértelmezett üzenetekkel, de a fizikai kínok mellett sokkal fájdalmasabb lelki kínokat kell megélnie: Couchon püspök eladja az angoloknak.

 A francia egyház papjai megkönnyebbülnek, hogy megszabadulhatnak a lánytól, aki ezek után az angolokat viszi őrületbe.

 A börtönben újból előjönnek a látomások, de már nem tudja megkülönböztetni őket.

Ráadásul a bíróság előtt sem szerencsés Jeanne vakhitűségének megnyilvánulása, hiszen maguk a bírák is vakhitűek, nem akarják meglátni, hogy pontosan ugyanazt képviselik, mint a lány, csak másként értelmezve.

 Tulajdonképpen egy másik merkúri lénnyel, egy csavaros észjárású személlyel szembesítik, aki racionális kérdéseivel kizökkenti Jeanne-t a fanatizmusából. Összecsap tehát a racionalitás és a képzelgés, jelek, melyekben Jeanne azt látott meg, amit látni akart. Egy izgalmas párbeszéd, amely kőkemény hitrendszereket is megrendítene.

 Hasonló stílusban folyik a kihallgatás is. A sziporkázó elmére utaló válaszok mégsem győzik meg a vádaskodókat. Ám ahhoz, hogy megégethessék a lányt, istenkáromláson kellene kapniuk. Hiába minden igyekezet, alantas eszközök nélkül ezt nem sikerül bebizonyítaniuk.

 Jeanne története mégis mondhatni happy enddel végződik. A tűzhalál megtisztít a bűnöktől, vagyis a másvilágra már tiszta lappal léphetünk át.

 Mivel a lány egész életét végigkísérte a bűntudat, állandóan tisztulni, vezekelni akart, – bármilyen morbidnak tűnjék is – azzal, hogy ilyen véget szánt neki a sors, tulajdonképpen kedveskedni akart. Különben is, érhet-e egy buzgó hívőt nagyobb jutalom annál, mint hogy az egyház később szentté avatja?

 Egy mai gondolkodású ember szemével nézve Jeanne legnagyobb hibája az volt, hogy szívével és szemével is érzett egyszerre egy olyan korban, melyben csak látni kellett.

 Személye intő példa lehetne a vakhitűeknek, de miként Jeanne, ők is csak azt hajlandók meglátni, ami a nézeteiket igazolja. Így viszont nagy a valószínűsége annak, hogy az egyház hívői és Isten követői továbbra is harcban állnak majd egymással.

 Ui.:

Amennyiben Önt, Kedves Olvasóm idegesítette a film, ez esetben gratulálhat magának, mivel az alkotás mélyen megérintette. A merkúri energia ugyanis az idegrendszerre van hatással.

 

  Copyright © 2006-2007 Leas.ws | All rights reserved.

Legyen a [leas.ws] a kezdőlapom!