<< vissza

Erőtér (Attractor Field) Technika
/ részlet a tankönyvből /

Változtasd meg a gondolataidat és megváltozik az életed!

A legújabb tudományos kutatások eredményei egyre mélyrehatóbban és pontosabban térképezik fel az emberi test és agy működésének finom mechanizmusait és a köztük lévő kapcsolatokat. Ez megteremti a lehetőségét annak, hogy ezeknek az új ismereteknek birtokában egyre pontosabb és hatékonyabb módszerek jöhessenek létre.

Kutatásokkal bizonyították, hogy a meridián bizonyos pontjainak stimulálása meghatározott szervekhez küld üzenetet, kiegyensúlyozza az adott meridián mentén az energiaáramlást és ezáltal az adott szervet is.
Erről az eljárásról ismert, hogy endorfineket és monoaminokat szabadít fel, olyan vegyi anyagokat, amelyek a fájdalomérzést blokkolják a gerincvelőben és az agyban.

Minden alkalommal, amikor stimulálunk egy pontot a meridiánon (akupunktúrás vagy akupresszúrás pont), párhuzamosan az agy megfelelő területén is kimutatható aktivitás. Ezen a kapcsolaton keresztül a meridián energia szabályozza az idegrendszert, a hormonális egyensúlyt és a fizikai lét más aspektusait.

2000-ben az orvosi Nobel-díjat Dr. Eric Kandel, a Kaliforniai Egyetem Neurobiológiai és Viselkedés-kutató Központjának igazgatója kapta. A test és lélek közti szakadék áthidalása terén elért figyelemreméltó felfedezéseit érdemes részletesebben is megismerni.

Munkája forradalmasította az agyról szerzett ismereteinket miután bemutatta, hogy a gondolatok, a gondolati tevékenység és tapasztalatok milyen változásokat eredményeznek az idegsejtek szerkezetében. Gondolataink és emlékeink ugyanis aktiválják azt a biofizikai mechanizmust, amelyek "be-" illetve "kikapcsolják" a géneket, azaz gondolataink megváltoztatják testünket.

Munkája nagyban hozzájárult korunk egyik legnagyszerűbb felfedezéséhez, a "neuro-plaszticitás" felfedezéséhez, mely szerint az agy - korábbi feltételezésekkel ellentétben - képes szerkezeti változásokra a felnőttkor elérése után is.

Ismert jelenség, hogy negatív gondolatok és érzelmek hatására az izmok elgyengülnek. Az izomteszteléssel meghatározott meridián energia pontok érintésével azonban helyreállítható az energiaáramlás.

Az energiaminták destabilizálása a tudatosságban is nagy változásokat okozhat. Minden gondolatnak van ugyanis valamilyen energetikai következménye, ami a testre is mélyreható befolyással bír. A katabolikus energia beteggé tesz, az anabolikus gyógyít. Mindezek részét képezik az Erőtér (Attractor Field) Technikát alátámasztó tudományos bizonyítékoknak.

Dr. Kurt Ebert orvos, pennsylvaniai Philadelphiában élő pszichiáter erről ezt írja: "...ez a módszer új paradigmát képvisel a betegségek és lefolyásuk tekintetében a nyugati orvosi felfogásban. A keleti és nyugati orvoslás eszméinek társításával ugyanis a betegségek életünk alapját képező és azt fenntartó energiaminták eltorzulásának tekinthetők. Ezt a torzulást pedig a szokásszerű gondolkodásminták kódolják energetikailag a meridiánokba.

A gondolkodásminták a tanult és elfogadott hitrendszerekből, viselkedésből és értékekből jönnek létre; az egyes emberek életének teljes és valóságos összefüggései ezek. (...)

A nyugati kvantumfizika megerősítette, hogy a minket körülvevő fizikai valóság valójában rendszerbe szerveződött energia, amely más energetikai erők hatására szerveződik és áll fenn.
Végeredményben a tudomány felismerte, hogy a misztika századokon át valóságot állított: az univerzum egységes, csak különbözőnek látszik a helyileg változó, egységesítő energiaminták aktivitásának következtében.

Ebben az összefüggésben az Erőtér (Attractor Field) Technika végső soron a szokásszerű gondolkodási minták által létrehozott energiaminták megváltoztatására irányul. Miközben (...) - az akupunktúrához hasonlóan - elkerüli a fizikai folyamatok erőszakos megváltoztatásából eredő káros mellékhatásokat."

Az AFT azokkal a nem-fizikai energiamezőkkel dolgozik, amelyeket az egyes emberek attitűdjei, hiedelmei és kiáramló gondolatai hoznak létre.

Ezek az energiamezők nem csak a saját testünkkel vannak kölcsönhatásban, hanem a többiek testével és energiamezőivel is. Ezek az energiamezők eredményezik, hogy úgy lásd a világot, ahogy látod, úgy viszonyulj a dolgokhoz, ahogy viszonyulsz, és úgy reagálj az életre, ahogy reagálsz.

Ezek az energiamezők fenntartják önmagukat. Behatárolják a világról alkotott képünket, gondolatainkat és perspektíváinkat.

Maguk gondolatok "nem-fizikai energia" formájában léteznek, és önmagukban is erőt képviselnek. Ezért lehet az imádságnak gyógyító ereje. Bármily röpke is, minden egyes gondolat hozzáteszi a maga részét az ember alap-energiamintájának egyensúlyához, a tudatosság szintjéhez.

A fent említett torzult energiaminták azonban nemcsak a meridián-pontok bizonyos rendben történő stimulálásával állíthatók helyre, hanem speciális, számos fizikai és érzelmi problémára hatással bíró CD-vel is. A lemezekre rögzített hanganyagok ugyanis olyan különleges frekvenciájú rezgéseket bocsátanak ki, amelyek semlegesítik a rég beíródott negatív energiamintákat. Használatával a betegségek tünetei enyhíthetők vagy megszüntethetők, ezáltal életünk minősége megváltoztatható.

A CD lista itt olvasható >>

Még bővebben: www.carol.hu

<< vissza

Copyright © 2007 Leas.ws | All rights reserved.