<< vissza

Földönkívüliek üzenetei


Jézus, Buddha, Lao-ce tanításai?
Rahmta, Kryon, Michael, Seth, Razziel üzenetei?
Melchizedek, OmSatya, Dalinada írásai?

Most melyiket kövessem? - kérdik gyakran klienseim. Különböző nézetek, elméletek, melyekben sok a hasonlóság, de még több a különbözőség.

Állítólag jóindulatú, figyelmeztető katasztrófaelméletek, melyek hol bekövetkeznek, hol nem. De mégis mi a jelentésük?
Egymásnak gyakran teljesen ellentmondó ezoterikus tanítások... Vajon mi az igazi értelmük?
Ahány csoport ember, megannyi emberi furcsaság. Mégis mi a lényege mindennek?

Mi a szerepe magának a Földnek az emberiség fejlődésében?
Vagy éppen fordítva, az emberek által gerjesztett sokszínű gondolatok, elméletek azok, amelyek elengedhetetlenek a bolygó fejlődéséhez?

Nos, kihasználom, hogy április 22-e a Föld napja, talán a legméltóbb pillanat arra Kedves Olvasóim, hogy leírjam szellemi vezetőim tanításait arról, tulajdonképpen hogy is áll a bolygónk és az emberiség szénája a mindenségben.

Mint már említettem volt más írásaimban, a Föld egy olyan közeg, ahol nagyon sokféle lény tud testet ölteni.
Lehetőséget ad különböző fajoknak arra, hogy tanulmányozhassák egymás viselkedését - lemerülve az anyagi világba, elveszítve mindent látó szemünket, próbára téve magunkat szűk korlátok és lehetőségek között.

Mivel mélyen a tudatunkban megmaradt előző képességeink lenyomata, így magától értetődően kicsit lenézzük ezt a bolygót, hiszen tudjuk, mi többek (is lehetnénk) vagyunk.

Sokszor hallom sóhajtozni az embereket, hogy bárcsak ne kéne itt lennie ezen a bolygón! Sajnos azt elfelejtjük, hogy pont ez volt ideszületésünk lényege, hogy az együtt-létet tapasztaljuk meg a mássággal, más és más fajokkal.

Gyakran megesik különböző spirituális vezetőkkel, hogy még tanítványaikat is arra buzdítják, hogy különüljenek el azoktól, akik nem az ő nézeteiket vallják.

Akkor egy egyszerű, hétköznapi ember mit tegyen? Hogyan döntse el, hogy hova tartozik? Hogyan birkózzon meg az egységgel?

Nos, ilyenkor azt szoktam javasolni, hogy legyen megfigyelő állásponton, fogadjon el minden tanítást, legyen nyitott az új elméletekre, de ne csatlakozzon sehová, és főleg ne ítélkezzen!

Napjainkban állítólag 1000-féle faj inkarnálódik bolygónkra. Nem mindegyikük ölt ugyan fizikai testet, de valamilyen módon mind jelen van.
Gondoljunk csak bele, tényleg rendelkezünk-e olyan befogadó képességgel, hogy bizton felismerjünk, megismerjünk mind az 1000-féle gondolkodást? És ezekről hitelesen el tudjuk-e dönteni, hogy valóban jók-e vagy sem? - ugye ez meglehetősen nagyképű állítás lenne?

Hamarabb elfogadom azt az elméletet, hogy bízom az Univerzum bölcsességében és hiszem, hogy minden forma megjelenése valamilyen felsőbb jót szolgál!
Így ha ítélkezem, magát a Teremtőt kritizálom!

Jellemző ránk, emberekre, hogy aki olyan helyről érkezett, mely a fejlettség alacsonyabb fokán áll, azok most mind vezetői szerepekre törekednek, hatalmat gyakorolnak, tömegeket szeretnének maguk irányítása alá vonni.

Akik viszont azért érkeztek, hogy segítsék a bolygó fejlődését, inkább a háttérben dolgoznak, alkotó munkával, a művészet erejével, vagy tudományos felfedezésekkel járulnak hozzá a felemelkedésünkhöz.

A Föld elsősorban arra teremtetett, hogy a szabad akarat minden formáját megtapasztalhassuk; még akár azt a formáját is, hogy szabad akaratunkból egy másik akarat kizsákmányolásának is alávethessük magunkat akár magán-, akár társadalmi életünkben.

A Teremtő mégsem hagyott magunkra bennünket. Kirendelt egy szellemi csoportot, melynek feladata őrködni a Föld fejlődése fölött, maximálisan tiszteletben tartva a szabad akaratot - kivéve, ha imáinkban kérjük a segítségüket.
Itt elsősorban az őszinte, szívből jövő segítségkérésen van a hangsúly! Csak akkor avatkozhatnak közbe.
Nem tesznek különbséget, hogy jó vagy rossz dolgokhoz kérünk-e segítséget, mert nem feladatuk minősíteni tetteinket. A felelősséget magunknak kell felvállalnunk!

Gyakran megkérdezik tőlem, "Isten hogyan engedheti meg a fekete mágusok működését?"
A fent leírtak után remélem érthető. Egyszerűen tiszteletben tartja az egyén akaratát. Aki mások befolyásolására akarja használni képességeit annak is megengedi, hogy az illető kipróbálja magát akár egy negatív szerepkörben is.

Hiába volt Lucifer a kedvenc angyal, az Úr mégis tiszteletben tartotta, hogy ő úgy döntött, kiszáll az angyalok seregéből. A Teremtő nem ítélkezett fölötte, hagyta, hadd tapasztaljon.

(Megjegyzem, volt már szerencsém Luciferhez. Elmondása szerint már nagyon unja azt az önként vállalt szerepet, amit itt a Földön betölt. Csak hát még sok évre lesz szükség ahhoz, hogy rehabilitálják. Abban reménykedik, ha mi emberek abbahagynánk az egymás elleni hadakozást és képesek lennénk a harmónia megteremtésére, akkor ő is újra felemelkedhetne...)

Mint említettem, az Úr egy szellemcsoportot nevezett ki a Föld védelmére. ők időnként emberi alakot öltöttek, néha más galaxisbeli társaikat is arra ösztönöztek, hogy egy-egy röpke életre látogassanak el ide, nézzék meg milyen csodás helyet sikerült összehoznia a Teremtőnek.

Szellemük hatalma a fizikai lét során is megnyilvánult. Különböző hőstetteket hajtottak végre, vagy bölcsességükkel, találékonyságukkal kimagaslottak a halandók közül, így istenekként tisztelték őket. Különböző mitológiákból ismerhetjük tetteiket.
(Én is istenekként fogom emlegetni őket, azt a bizonyos Hatalmas Egyetlent pedig Teremtőnek - még erről is írok majd bővebben.)

Nos, e kisebb istenek mandátuma a Föld őrzőjeként azonban csak 6000 évre szólt, és idejük lassan lejár.
Ugyanaz a szabály érvényes rájuk is, mint a közönséges földi választás idején a képviselőjelöltekre: aki a legtöbb embert tudja megnyerni tanításainak, aki a legtöbb lelket tudja megfogni, az kapja meg az irányítást!

Végignézve, hogy mi zajlik jelenleg a Földön, akár csak az ezotéria világában is, nyugodtan mondhatom, hogy a küzdelem ádáz lett.

Van, aki úgy próbálkozik, hogy különböző katasztrófaelméleteket terjeszt, és magát az egyetlen lehetséges megmentőként hirdeti. A félelemre építve próbálja megfogni az embereket.

Olyan is akad, aki folyton hibát keres más irányzatokban, hogy ezzel bizonyítsa tanítása egyetlen igaz voltát.

Vannak, akik azt hirdetik, hogy mindenki, aki nem őket követi, örök kárhozatra lesz ítélve.

Sokan pont arra építenek, hogy ha már az ezotériával foglalkozók sem tudnak közös nevezőre jutni tanításaikban, hogyan lehetne hitelesnek venni őket?

... és mi szabadon eldönthetjük, hogy ki mellé állunk!

Nem győzöm figyelmeztetni azon embertársaimat - akik a médiumitást jó mókának tartják, vagy egyszerűen azért vágynak rá, hogy kitűnjenek embertársaik közül -, hogy vigyázzanak, mert vágyuk könnyen teljesülhet, de ha nem dolgoznak magukon folyamatosan, olyan lényekre kapcsolódhatnak rá, amelyek inkább az emberi egót, mintsem a boldogabb jövőt szolgálják!!

A legnagyobb veszély az, amikor valaki három könyv elolvasása, 1-2 tanfolyam elvégzése után máris kinevezi magát gyógyítónak, tanítónak. Ettől már csak az a rosszabb, amikor ilyen emberek különböző központokat hoznak létre azzal áltatva magukat (és hirdetéseikben az embereket), hogy ők a gyógyulásban, fejlődésben akarnak segíteni.

Mi lenne, ha becsülettel a szívükbe néznének, és bevallanák, hogy csupán a hatalom gyakorlása volt az indítékuk, az, hogy befolyással bírjanak egyesek fölött?
Nos, az ilyen központok vezetői is olyan energia befolyása alatt állnak, melyek a Földet elsősorban irányítani akarják.

Azok a központok, amelyek ténylegesen a fejlődést hivatottak elősegíteni teret adnak a különböző tanításoknak, nem pedig a központ működtetője dönti el, hogy ki mit mondhat, miről adhat elő. Az emberekben rejlő jót és tehetséget próbálja előhozni, a tudatalattiban lévő félelmeket, fóbiákat segíti feloldani, és nem korlátokat akar ránk kényszeríteni.

Nagyon egyszerű eldönteni, ki hová tartozik. Aki a kibontakozásban segít, azt olyan szellemi erők irányítják, akik a felemelkedésen dolgoznak. Aki korlátoz, szabályoz, az elsősorban a hatalomra törekszik. Magunk döntsük el, hogy melyik irányzat kedves a szívünknek.

Velem már megtörtént az is, hogy hat sikeres előadás után, egy kisvárosi "klubvezető" közölte velem, hogy nem kérnek többet belőlem, mivel szexualitás fontosságáról beszéltem, és ez bizonyíték arra, hogy nem lehetek tiszta forrás. ???

Valószínűleg a hölgy olyan bolygóról érkezett, ahol lombikprogrammal szaporodnak. Jó lenne, ha észrevenné, hogy most a Földön él, és ne akarja az emberekre kényszeríteni saját korlátait, épp eléggé korlátozzuk magunkat a félelmeink által!

Mint már említettem, szabad akaratunkból akár zsoldos katonának is szegődhetünk az istenek hatalmi harcaihoz.
Segíthetünk hívőket toborozni az általunk kiválasztott spirituális vezetőnek, és az őt irányító energiának. A baj csak az, hogy az ezotériával foglalkozók 80%-a azt sem tudja igazából milyen urat szolgál!

Többségük önszántából olyan tanításokat követ, melyek szellemiségei a Földet csak mint energiaforrást akarják megszerezni.

Van olyan csoport, amely az emberiséget genetikai kísérletállományként akarja hasznosítani.

Akad olyan is, aki csak úgy tekint az itteni létre, mint egy reality showra.

Szerencsére, azért vannak körülöttünk az űrben olyanok is, akik egyenrangúságra törekednek. Magukhoz szeretnének "emelni" bennünket, ám ők fokozottan betartják a szabad akarat törvényét. Csak akkor hajolnak le hozzánk, ha ezt kérjük! ők a Fény Testvéreinek nevezik magukat. Köztük is vannak különböző irányzatok, de az alapszabályaik megegyeznek. ők a megbékélésre ösztönöznek.

Az én vezetőim is mindig arra tanítanak, hogy a tőlem teljesen másként gondolkodót is tanuljam meg elfogadni, tisztelni. Mint mondtam, szívesen segítenek, ha kérjük őket erre. Sajnos, nem kérjük!

Hogyan is jutna eszünkbe ennyi "főmegmondja" között az, hogy kérjünk még több tanítást? Pedig megtehetnénk, csak kérni kéne.
Kérni azt, hogy segítsenek egymás megértésében, és elfogadásában.

A planetáris béke bármikor megteremthető lenne, ha akarnánk. Főleg, ha mindannyian akarnánk. De akkor mi lenne a sok vallási, politikai, nemzeti pártok vezetőivel, ha mi mind egységre törekednénk? A közös békét nekik is akarniuk kéne!(?)
Mekkora esély van rá, hogy így legyen?

Addig is gyakorolhatjuk annak elfogadását, hogy nem mindenki akarja a Nagy Megbékélést sem égen, sem földön.

Ugye így már egész más értelmet nyer Dante Isteni színjátéka, a Mátrixról nem is beszélve...? Nos, mindezek után, ha felmerült Önben a kérdés, hogy akkor mit is tegyen Kedves Olvasóm, a válaszom: SZABAD AKARAT!

(Legfeljebb azt tudom tanácsolni, hogy olvassa el még egyszer az Ezotéria veszélyei című írást!)


( A cikk megírása után került kezembe Dr Courtney Braun könyve, mely szerint a földet felügyelő csoport neve "Föderációs Tanács", melynek Jézus és Buddha is tagjai. Nos rajtunk múlik, hogy mennek vagy maradnak a jövőben is a bölcs irányító szerepében. )Történetek MÁS-okkalElső párbeszédem egy földönkívülivel.

- Mi az amit nézel?
- TV, és benne a híradót.
- Miért nézed a TV-t?
- Mert tudni akarom, mi van a nagyvilágban!!!
- Értem. De miért nézed a TV-t?
- Mondtam már, azért mert tudni akarom...... Azt kérded, miért nézem a dobozt?
- Igen.
- Mert az mutatja meg, mi van a nagyvilágban.
- De miért nézed a dobozt?
- ??? – Ja, mert az az adóvevő, pontosabban az adó.
- De miért nem nézed meg magad?
- (Kérdőn néztem körbe) De hát magam vagyok!
- Nem úgy értettem! Azt kérdem, miért nem nézed meg a belső szemeddel?
- Hát azt nem tudom.
- Miért?
- Nem tudom.
- Nem tudod megnézni, vagy nem tudod, miért nem azt használod adóvevőként?
- Nem tudom.
- ??? Miért nem használjátok, hisz mindannyian rendelkeztek ezzel a képességgel?
- Te is?
- Természetesen.
- Akkor miért tőlem várod a választ?
  Örülök, hogy velem vagy, de maradjunk a telepatikus kommunikációnál.
  Hármas szabály: fekszik, nyugszik, figyel!
  Akkor biztos jól kijövünk majd, és mindent megtudhatsz,
  mivel különböző emberekkel vagyok kapcsolatban.

Azóta ő az egyik csendestársam. Itt-ott azért megszólal, időnként kérdez is, sőt, tanácsot is ad, de jól kijövünk.Egy vendég KülFöldrőlKözelmúltban történt, amikor a híradó arról számolt be, hogy egy tigrisen szemműtétet hajtottak végre.

Én épp a konyhába igyekeztem, amikor jócskán a tévém felett megszólalt egy hang: "Nahát, ezek a földi humanoidok, micsoda fejlett szociális érzékkel rendelkeznek! Még a nem gondolkodó lényekről is milyen odafigyeléssel gondoskodnak!"

Visszaléptem a konyhából (nem mintha a fizikai helyzet bármit is számítana, de hát emberi reakcióimat nem tudom csak úgy letenni):
- Könyörgöm, el ne hidd, amit a híradóban hallasz!
- ???
- Mióta vagy velem?
- Kb. 3 hónapja.
- Mi az, amit érzékelsz?
- Csak azt, amit a tudatoddal felfogsz, vagy amihez hozzáérsz. A bőrödön keresztül "szkennelem" a dolgaitokat. Elég például ha egy könyvhöz hozzáérsz, átveszem a tartalmát; ha a tv-készüléked be van kapcsolva mindegy mi jelenik meg a képernyőn, én az összes beállított csatornát érzékelem.
- Te voltál velem a Narnia krónikáin is?
- Igen.
Akkor azt hittem a gyermekek kollektív tudatalattijából hallom, hogy "nahát, ezek az oroszlánok milyen jó fejek". De ezek szerint te voltál...
- Igen.
- Nos, meglehetősen hiányosak a földi ismereteid, nekem pedig most nincs arra időm, hogy külön foglalkozzak veled. Át tudlak passzolni valakihez a meditációs csoportomból?
- Igen.

Többen is ajánlkoztak, hogy "hazaviszik", de ő teljesen jogosan azt a barátnőmet választotta, aki a MTV-nél dolgozik, meglehetősen sok befolyásos ismerőse van és "internet-függő".
Végül is nála kaphat a legteljesebb betekintést a földi létbe...

Az, ami történt, mindnyájunkat meglepett.

Három napon belül barátnőm könyörgött, hívjam vissza KülFöldi "vendégét", mert ő ezt már idegileg nem bírja.
Az, hogy munkahelyén - külhoni hősünknek köszönhetően - hatalmas vélemény-különbségek csatáját sikerült kiprovokálnia az oktatás terén, már eleve elég fárasztó volt.
Amit azonban otthon művelt vele, attól én is frászt kaptam (meg jót kuncogtam és hálálkodtam, hogy mindezt nem velem tette meg)!

Mint már említettem, bőrünkön keresztül érzékeli a könyvek tartalmát.
Barátnőm pedig azon kapta magát, hogy polcairól sorra szedi le az évek óta érintetlenül porosodó könyveket.

Ezután "vendégünk" a Zsurnalisztikai főiskolai jegyzeteit szedette elő vele, amit 2 évvel ezelőtt fejezett be, majd a 10 évvel ezelőtti Pszichológiai tanulmányainak jegyzeteit. Végül a 15 évvel ezelőtt végzett egyetemi tananyagok is előkerültek.
Ezek után elmondható, hogy vendégünk pár óra alatt szerzett: 1 egyetemi és 2 főiskolai képesítést.

Barátnőm ekkor hívott fel kétségbeesetten a könyv és jegyzetkupacon ülve, és könyörgött, hívjam vissza vendégünket!

Becsülettel, és főleg elégedetten tért vissza hozzám, majd közölte, neki ennyi elég is volt, most megy haza, hogy elmondja, milyen őrült lakosai vannak ennek a bolygónak:

Felhalmozunk egy csomó információt, melyeknek semmi közük a kiteljesedett, harmonikus élethez, miközben képességeinket hagytuk teljesen elsatnyulni, holott mindannyian rendelkeznénk a telepátia és a beleélés képességével, amit ha használnánk, nem volna szükség sem vitákra, sem drága technikai kommunikációs eszközökre. A föld PR értéke - hogy "szavainkkal éljen" - gyakorlatilag a nullával egyenlő. Számukra az itteni létforma kb. annyira fogyasztható, mint egy intellektuális beállítottságú ember számára Mr. Bean maflasága.


Azért remélem, ha egyszer visszatér, jobb képet is tudunk majd mutatni magunkról!

<< vissza

Copyright © 2007 Leas.ws | All rights reserved.